Sx 2021 – dki 2022

Odo 9000 km

Màu đen, nội thất đen

Nhập khẩu nguyên chiếc.