Km sử dụng 1.972 km với gói phụ kiện full chính hãng Porsche gần 2tỷ.

𝐏𝐎𝐑𝐒𝐂𝐇𝐄 𝟗𝟏𝟏 𝐂𝐀𝐑𝐑𝐄𝐑𝐀 𝐆𝐓𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟐

Danh mục: